بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

جزییات و طریقه سیاستگذاری در برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی به گونه مستقیم تحت تاثیر بعضی  از مفاهیم و نظریه های مکانی و اقتصادی بوده می باشد در این فصل به مطالعه بعضی نظریات موثر بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی می پردازیم .

2 1- نظریات ساماندهی :  تئوریها مبنای علم هستند ، وهرگونه برنامه ریزی برمبنای این تئوری ها و نظریه ها طراحی می گردد پس شناخت تئوری ها و نظریه های مرتبط با بحث ساماندهی سکونتگاههای روستایی برای شناخت بیشتر این مبحث ضروری می باشد . در این جا به مطالعه چند نظریه مرتبط با موضوع ساماندهی سکونتگاهها می پردازیم .

 

2 1-1- نظریه فن تانن

نخستین کوشش برای تبیین الگوی مکانی را فن تانن انجام داده می باشد . وی شهر بزرگی را تصور می کند که با دشت بزرگی که حاصلخیزی یکنواختی دارد احاطه شده می باشد . این شهر ، محدوده روستایی خود را از نظر کالا و خدمات تامین می کند و برای عرضه مازاد تولیدات کشاورزی نواحی روستایی ، بازار فراهم می کند . هزینه های حمل و نقل اهمیت بسیاری دارند در نتیجه کالاهای حجیم و سنگین در مجاورت شهر تولید می شوند وکالاهای سبک وکم حجم می توانند هزینه های حمل و نقل نسبتا بیشتری بپردازند . بنا بر این در مکانهای دورتر ساخته می شوند . و به این ترتیب نظامی از دایره های هم مرکز پیدا می شوند . اصولا ناحیه فن تانن لااقل در نمونه فقط دارای یک شهر بزرگ می باشد و یک نوع حمل و نقل در آن وجود داردکه صرفه جویی مقیاس نیز دارد . اضافه براین هدف اصلی او خود شهر نیست بلکه سازمان فضایی پیرامون آن می باشد . مثل اینکه او معتقد به سلسله مراتب مراکز نیست زیرا که به اعتقاد او مراکز کوچکتر کارایی چندانی ندارند . (مهندسین مشاورDHV ، 1371: 131)

نظریه فن تانن با این که در دنیای علم مورد توجه همگان قرار نگرفت از آنجا که اولین نظریه بهره اقتصادی –  مکانی در علم جغرافیا می باشد سالها هم برای مطالعات شهری مفید بود و هم در مطالعات روستایی وکاربری زمین اساس کار قرار گرفته و از این روی نظریه فن تانن با همه محدودیتهایش برای جغرافیدانان چهارچوب سودمندی در سامان دهی مطالعات روستایی فراهم ساخته می باشد .

 

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه