بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

– شبکه لوش

تجزیه و تحلیل لوش مبتنی برشبکه روستاهای کشاورزی می باشد که در یک دشت زراعی به شکل مثلث پراکنده اند . شش مثلث از این مثلث ها ، تشکیل دهنده ناحیه بازاری اصلی شش ضلعی می باشد .کالاهای مختلف دارای دامنه های مختلف می باشند و به تعداد متغیری از شش ضلعی ها برای طرفداری از آنها نیاز می باشد تا شبکه پیچیده ای در ناحیه بازاری به وجود آید . اضافه براین مراکز یادشده با چرخیدن و با بزرگ شدن شش ضلعی ها قادر به تامین فضای بازاری بیشتری هستند . طبق نظر لوش الگوی واقعی به این ترتیب لزوما هم رده ی سلسله مراتب خالص نیست به طوری که مراکز تقریبا هم رده ممکن می باشد کارکردهای خاص مجموعا متفاوتی داشته باشند . مراکز رده بالاتر ، به گونه خودکار تمام وظایف مکان مرکزی رده پایین تر را انجام نمی دهند . باچرخانیدن این شبکه های شش ضلعی به دور یک نقطه مرکزی ثابت دوازده بخش پدید می آید که متفاوت با مناطق غنی زیستی و مناطق فقیر نشین هستند . در این پدیده ممکن می باشد مراکز اصلی به صورت خارج از مرکز استقرار یابند . هر نظام منطقه ای دارای شهر بزرگی به عنوان مرکز می باشد اما هر شهر بزرگ ، لزوما مرکز چنین نظامی نیست . اساسا ساختار مکانی ارائه شده توسط لوش با الگوهای کوچک و ساده آغاز می گردد و رفته رفته با الگوی بزرگتر و پیچیده تکامل می یابد . لوش اعتقادی به سلسله مراتب ندارد و توجه وی به تبیین الگوهای پیچیده نواحی بازاری موجود معطوف می باشد . برنامه ریزی در رده بندی سلسله مراتب مکانهای مرکزی که این مراحل علمی را به دنبال دارد مورد توجه او نبوده و به هیچ نکته ای که در مورد روندی که کشورهای توسعه نیافته بایستی برای رسیدن به یک ساختار بازاری متوازن طی کنند تصریح نمی کند . (مهندسین مشاور DHV، 1371: 83)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد