عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نواحی بازاری گالپین

گالپین و پیروانش مکانهای مرکزی را از دیدگاه روستایی تجزیه و تحلیل کردند و از این راه سلسله مراتب عملکردی را به صورت تجربی به دست آوردند . براساس اطلاعات جمع آوری شده در مصاحبه ها ، نقشه ها ، دامنه مکانی کالاها و خدماتی که با مکانهای ویژه به دست آمده بودند نشان داده شده بود . در این نقشه ها ، نواحی داد و ستد با هم تداخل نداشتند و بعضی بزرگتر از دیگر مناطق بودند . اضافه براین هرکجا که فضای خالی به وجود آید دقیقا بیانگر نقاط وسیعی بود که از تسهیلات یا تولیدات بهره گیری نمی کردند .

با بکار گیری یک رهیافت تجربی معلوم گردید که عوامل توپوگرافیک به شدت بر شکل واقعی داد و ستد تاثیر می گذارد . یکی از مهمترین مشاهدات گالپین ، نظاره مرزهای مصنوعی اداری می باشد که ضمن ایجاد ابهام در حقایق ، مانعی در مسیر پیدایش یک الگوی منطقی وکارایی منطقه ای پدید می آورند . به اعتقاد گالپین برای اصلاح آن اقدام برنامه ریزی شده و آگاهانه لازم می باشد تا ساختار (سلسله مراتب)مناسبی ایجاد کند و این فرایند برنامه ریزی به گامهای ویژه ای نیازمند می باشد :

1- ترسیم دقیق توپوگرافی اجتماعی

2- تاسیس حکومت محلی

3- حل مسایل ویژه و تنگنا های موجود . (مهندسین مشاورDHV، 1371: 84)

در ارزیابی وکارایی مدلها از دنیای واقعی بایستی گفت که بعضی از این مدلها تنها به خدمات پرداخته اند و تصویر واقعی از طبیعت سکونتگاهها به دست نمی دهند . سکونتگاهها ، سرزمین ایده آل نظریه پرداز ، دارای نواحی مشخص ، جهت همگون و متوازن هستند . اما با وجود این نظریه های کلاسیک و جدید مکان مرکزی می توانند تأثیر ارزنده ای در هدایت وکمک به برنامه ریزان ناحیه ای اعمال نمایند . که به چند مورد تصریح میکنیم :

1- هدایت و راهنمایی برنامه ریزان در شناخت مکانهای مرکزی یا خدمات مورد نیاز .

سایت منبع

2- کمک به شناخت برنامه ریزان در نواحی که مردم دسترسی به خدمات فرعی یا خدمات مرکزی ندارند .

3- کمک  به برنامه ریزان ناحیه ای برای ساماندهی مجدد مکانهای مرکزی برای پوشش دادن کلیه مردم جهت بهره گیری از خدمات مانند پسکرانه ها .

4- فراهم کردن اطلاعات به روز برای برنامه ریزان در کلیه سطوح پیشنهادی مکان مرکزی در مسائلی زیرا توزیع جمعیت ، جایگاه دولتها و خدمات خصوصی در رتبه و اندازه مبادله کالا و خدمات با مدیریتهای مختلف .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه