عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاههای روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری زیرا ایران با تنوع ویژگیهای طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم می باشد . سکونتگاههای روستایی به علت کوچک بودن و پراکندگی و دوری نسبتا زیاد آنها از یکدیگر ، همراه با معضلات متعدد زیرا کمبود درآمد ، فقر و تنگدستی ، محرومیت از امکانات و خدمات عمومی ، تشدید اختلاف بین زندگی شهری و روستایی ، سبب تسریع طریقه روستا گریزی و مهاجرت به نقاط شهری ، در نتیجه تخلیه روستاها و بایر ماندن زمینهای زراعی شده می باشد . معضلات فوق ، صاحب نظران وکارشناسان مسائل روستایی را به تعمق بیشتر در ارتباط با روستاییان وادار کرده می باشد . و به همین علت طرحها و برنامه های گوناگونی با عناوین مختلفی جهت رفع معضلات روستاییان ، پیشنهاد ، تهیه و اجرا شده اند . اصولاً در برابر این سوال که « چه سیاست ، یا سیاست‌هایی بایستی در ارتباط با مسائل و معضلات روستاها اتخاذ گردد » نظرها و دیدگاههای متفاوتی هست که در دسته‌بندی کلی می‌توان آنها را به « نظریه‌های مخالف برنامه‌ریزی » و «  نظریه‌های موافق برنامه‌ریزی »  برای جلوگیری از نابودی تدریجی روستاها تقسیم نمود . ایجاد مراکز روستایی خدمات رسان و بهبود دسترسی مانند راهکارهای پیشنهادی طرفداران این دید گاه می باشد . دیدگاه دیگری نیز هست که به توسعه برنامه ریزی شده و بالا بردن سطح زندگی مردم بیش از حفظ ساختار فیزکی آنها اهمیت می دهد . در این چارچوب ، جابجایی و ادغام روستاها به مقصود عقلانیت بخشیدن به سرمایه گذاریهای دولت و بهبود رفاه روستاییان پیشنهاد می گردد . فرض اساسی این دیدگاه آن می باشد که ارتباط معنی داری بین رشد و توسعه اقتصادی و دسترسی به امکانات و خدمات زیر بنایی هست . مهمترین پدیده مورد بحث در این سیاست ، جابجایی تعدادی از روستاهاست که در ادبیات علمی از آن به عنوان اسکان مجدد نام برده می گردد .

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط با اسکان مجدد تقسیم‌بندی‌های مختلفی تا کنون براساس معیارهای مختلف مانند اجباری یا داوطلبانه بودن ، برنامه‌ریزی شده یا بدون برنامه‌ریزی ، با کمک یا بدون آن و غیره صورت گرفته می باشد ، یکی از این تقسیم‌بندی‌ها ، تقسیم‌بندی ارائه شده با اسکاپ می باشد . براساس این تقسیم‌بندی ، اسکان مجدد به دو شکل عمده برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده تقسیم می گردد . اسکان مجدد برنامه‌ریزی شده به آن دسته از اسکان مجددها اطلاق می‌شودکه با قصد و هدف قبلی طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده و بیشتر با هدف سیاست‌های توسعه روستایی و به‌ مقصود بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم صورت می‌گیرند . پیش روی ، اسکان مجدد برنامه‌ریزی نشده اسکان مجددهایی می باشد که منشاء دلایلی بجز بالا بردن مستقیم سطح زندگی و رفاه مردم می باشد ، اگرچه ممکن می باشد به این هدف نیز نائل آیند مطالعات و تجربیات نشان می‌دهند که ارتباط نزدیکی بین علت های جابه‌جایی ، تجمیع و اندازه موفقیت آنها هست .

خطرهای اقتصادی اصلی مردم اثرپذیر ، از بین رفتن معیشت و درآمد (حاصل از زمین‌های زراعی ، منابع آب سطحی و زیرزمینی ، شیلات و غیره) و تغییر در دسترسی و منابع تولیدی می باشد . از بین رفتن قدرت اقتصادی همراه با از کارافتادگی سیستم‌های معیشتی ، سبب از بین رفتن موقت ، دایمی و گاهی بدون بازگشت استانداردهای زندگی می گردد . خطرها و عدم قطعیت بزرگتر هنگامی به‌وجود می‌آید که منابع مختلف معیشتی از بین می‌رود .

یکی از این طرح ها که به مقصود بهبود زندگی روستاییان در شهرستان دهلران اجرا شده می باشد ، طرح جابجایی روستاها می باشد . هدف از اجرای این طرح برخورداری روستاییان از امکانات و خدمات رفاهی ، درمانی ، بهداشتی وآموزشی می باشد .

با در نظر داشتن اهمیت موضوع فوق و پیامدهای مختلف آن ، به مطالعه و پژوهش درمورد پیامدهای جابه جایی روستای حاضر میل پرداخته شده می باشد .

براساس داده های میدانی و مطالعات انجام گرفته ، عامل اساسی جابه جایی و انتقال روستاییان ، دسترسی به خدمات بوده می باشد . این جابه جایی پیامدهای مختلف و متنوع داشته می باشد ، پاره ای از این پیامدها مثبت بوده مانند : ارائه خدمات و امکانات مختلف به روستاییان ، نزدیکی به جاده ، نزدیکی به مرکز شهرستان ، شیب مناسب زمین ، پیدایش موقعیتهای شغلی جدیدو…  . اما پاره ای از این پیامدها منفی هستند مانند : از دست دادن منبع معیشت و اشتغال قبلی ، تحولات اجتماعی منفی ، و افزایش شکاف اجتماعی بین مردم و تغییر روابط بین مردم .

قضاوت کلی در خصوص مثبت یا منفی بودن این جابه جایی با در نظر داشتن ابعاد گوناگون آن مشکل می باشد اما آن چیز که مشخص می باشد اکثر مردم روستا از این جابه جایی راضی هستند . به گونه کلی میتوان گفت که هر چند مطالعه چندانی در خصوص طرح جابه جایی روستاها در این منطقه صورت نگرفته می باشد اما رضایت  اکثرمردم روستا از این جابه جایی نشان دهنده موفقیت نسبی این طرح می باشد زیرا که این طرح به بعضی از مهمترین اهداف خود که همان ارائه خدمات به روستاییان می باشد نایل آمده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه