بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه آگروپلیتن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای فهم و شناخت نظریه اگروپلیتن لازم می باشد که آغاز پایه های فکری آن را بشناسیم . نظریه اگروپلیتن و دیگر نظریات هم راستا ، در واکنش به طریقه موجود برنامه ریزیها ی توسعه مطرح گردید . این نظریات چرخش آشکاری بود از راهبردهای متداول تولید- محور ، صنعت مدار و شهرگرا به سوی راهبردهای مردم – محور ،کشاورزی مدار و روستاگرا . ( صرافی ، 1377: 122 ) دو پایه مهم فکری نظریه اگروپلیتن ، مدل مرکز – پیرامون و راهبرد نیازهای پایه بود . تبدیل مدل مرکز – پیرامون بر اساس تحقیقات فریدمن در آمریکای جنوبی صورت گرفت . (فریدمن ، 1966: 68) فریدمن برخلاف باور رایج ، فرق و اختلافات منطقه ای را جدا از یکدیگر ندیده و نظام فضایی کشور را به دو زیر نظام تقسیم نمود . او ارتباط بین این دو نظام را ارتباط ای استعماری دانست که قطبی شدن را در مرکز و حاشیه ای شدن را در پیرامون به دنبال دارد . طریقه تحکیم تسلط مرکز بر پیرامون دارای جنبه های مختلف می باشد و شامل اثر سلطه ، اثراطلاعاتی ، اثر روانی ، اثر نوسازی ، اثرزنجیره ای و اثر تولیدی می باشد . فریدمن طریقه قطبی شدن و دوگانگی در سازوکار مرکز – پیرامون را خود – تقویت کننده برشمرد که در ارتباط مستقیم با نظامهای محیط آن می باشد . درحالی که در یک کشور فقیر دو زیر نظام مرکز و پیرامون هست ، خود آن کشور زیر نظامی حاشیه ای از نظام جهانی می باشد که زیر نظام  مرکز در این نظام جهانی ،کشور یا کشورهایی از شمال هستند . از سوی دیگر درون زیر نظام حاشیه در هر کشور نیز نظامهای جزء تری که مجددا قابل تقسیم به مرکز و حاشیه می باشد هست . و از این رو ، سلسله مراتبی از نظامهای درون یکدیگر هست که جریان تخلیه حاشیه به سوی مراکز در بالا دست بوده ، اگر چه هر مرکز نیز به نسبتی حاشیه ای می باشد و سکوهای پرش برای جریان سراسری منابع را فراهم می کند . در این مدل شهرها به عنوان مرکز منافع و منابع روستایی را به مراکز بزرگتر زهکشی می کنند .

راهبرد نیازهای پایه مبتنی بر تامین نیازهای جامعه بود . این راهبرد به کشورهای جهان توصیه می نمود که ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازهای اساسی در کشورشان را در راس تمامی اهداف برنامه های توسعه قرار دهند . این نیازها شامل حداقل نیازهای ضروری یک خانوار و خدمات ضروری مورد نیاز اجتماع می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد