عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض نوسازی دستگاه های دولتی،عوارض صنوف و کسب وپیشه،جذب سرمایه گذاری های اقتصادی، قراردادهای دستگاه های دولتی مهم تر از آن عوارض مالیات بر ارزش افزوده مانند منابع درآمد پایدار برای شهرداری تلقی می گردد. برای رسیدن به درآمد پایدار بایستی اتکا به درآمدهای ساختمانی تقلیل یابد.بر اساس مالیات، ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای تمام دستگاهها و خدمات سه درصد می باشد که یک و نیم درصد آن به عنوان عوارض به شهرداری و یک و نیم درصد آن به عنوان مالیات به سازمان دارایی و امور مالیات تعلق می گیرد که دراین جهت همکاری دو سویه و مناسب سازمان اقتصاد و دارایی و شهرداری از ضرورت های اجتناب ناپذیر می باشد. بهمین دلیل بعنوان یک فرضیه ، درآمد کسب شده از این قانون دردوره مورد نظر مورد مطالعه وتحلیل قرار می گیرد .(جدول شماره7-4)

نظاره می گردد باعنایت به جدول شماره 6-4 ونمودار شماره 8-4 روندکاهش سال 1385تا 1387 دربخش قانون مالیاتها با تصویب قانون مالیات برارزش افزوده کمی روبه بهبود می باشد .باتوجه به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه وافزایش سهم شهرداری دربخش مالیات برارزش افزوده پیش بینی می گردد سهم بیشتری از درآمدهای شهرداری را بتواند بخوداختصاص دهد.

اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن

آن چیز که از نوشته ها بر می آید اقتصاد اولیه شهر شاهرود به کشاورزی وابسته می باشد. فرم و ساخت شهری با انبوه باغات و مزارع می طلبد که ساکنان آن نیز در باغها و مزارع خود مشغول به کار باشند و تولید شهر هم در باغات و مزارع صورت گیرد. با بر تخت نشینی صوفیان مذهب رسمی کشور به تشیع تغییر پیدا نمود و این آغاز در نظر داشتن سفر به عتبات عالیات و زیارت قبور امامان معصوم بود. در این حین سفر به مشهد، در کنار عدم امکان سفر به عراق به علت حاکمیت عثمانیان، مورد توجه خاص قرار گرفته تا شاهرود به عنوانن یک شهر بین راهی اقتصاد کشاورزی خود را به نفع خدمات متعادل سازد و امکان اتراق زائران و پذیرایی از انبوه آنان را فراهم سازد. از سویی نیز، همانطور که فریزر در سفرنامه خود، پس از صحبت درمورد شاهرود می آورد که از این نقطه به بعدراه به واسطه تاخت و تاز ترکمانان ناامن شمره می شودمسأله امنیت زائران برای تداوم مسافرت ها، وظیفه ای بود که بر عهده این کار بر آمدند و آنطور که فریزر آورده، از عده ساکنان این شهر که چهار تا پنج هزار نفر بوده اند دو هزار نفرشان تفنگچی اندو این تأثیر خدماتی شهر را افزایش می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • سایت منبع

  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه