مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

وقتی بحث از تجارت و بازرگانی و رونق آن بین ایران و روسیه پیش می آید و شاهرود تبدیل به یک شهر تجاری بین بندرگز و تهران و دیگر شهرهای مرکزی و جنوبی می گردد آنگاه شهر کاملاً به یک شهر خدماتی مبدل می گردد که اقتصاد آن را به خود وابسته می سازد. گزارشات جهانگردانی زیرا ملگونوف، آرثورکانالی، سی ام مک گرگر، لردکرزن و شیندلر، همگی حکایت از تعدد دکانها و کاروانسراها و تجارتخانه ها و خانه های این شهر دارند و اینکه تجار داخلی و خارجی سبب رونق فوق العاده شهر در تجارت شده اند .

با در نظر داشتن رشد روزافزون جمعیت و خصوصاً جوانی جمعیت و توسعه فیزیکی شهر، نوعی عدم تنوع اقتصادی بر شهر حاکم می باشد که بایستی برای گریز از آن توجه بیشتری شده و گام های اساسی در جهت اقتصاد شهر شاهرود برداشته گردد تا هم برای انبوه بیکاران، ایجاد اشتغال صورت گیرد و هم با برقراری تنوع اقتصادی امکان توسعه هدفدار شهر را فراهم گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1-5-4- مطالعه سرمایه گذاری بخش خصوصی درشاهرود

افزایش جمعیت شهرنشین و مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیرساخت‏ها و پروژه‏های شهری که متاسفانه با امکانات وضع موجود شهرداری قابل پاسخ نیست و تقاضای بیشتر از ظرفیت سرمایه‏گذاری و کمبود منابع مالی، مدیریتی و سرمایه انسانی بر الزام مشارکت اقتصادی بخش خصوصی در پروژه‏های شهری تاکید می‏کند.

برای توسعه و پیشرفت استان نیاز می باشد دستگاه متولی امر  که آغاز با ایجاد زیرساخت های لازم و ارایه تسهیلات مناسب ، سرمایه گذاران را طرفداری کند تا ظرفیت های موجود مورد بهره برداری قرار گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده، ارتباط میان سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در کشور مثبت می باشد و ، اکنون در همین مسیر حرکت می کند گسترش سرمایه گذاری های بخش خصوصی  به کمیت و کیفیت سرمایه گذاری های دولتی بستگی دارد : سرمایه گذاری بخش خصوصی تابع درآمدهای کشور و سود واقعی می باشد، زیرا این نوع از سرمایه گذاری تنها از شرایط اقتصادی تاثیر نمی گیرد، بلکه شرایط مختلف زیادی در آن تأثیر دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه