عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

الف) کمک های بلاعوض (Grant) دولت مرکزی (بزرگ ترین رقم در تامین مالی توسعه منطقه ای) که شامل:

۱- کمک های بلاعوض پرداختی شامل یارانه برای خودکفایی

۲- کمک های بلاعوض که به پروژهای توسعه اختصاص داده می شوند.

سایت منبع

۳-  کمک های بلاعوض که از بودجه وزارتخانه مرکزی اختصاص می یابد و از سوی سازمان های فنی حکومت های منطقه ای به عنوان هزینه های بخشی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

ب) درآمدهای محلی:

1-  مالیات ها  (      local incomes)

۲ – هزینه های خدماتی

3-  سودهای ناشی از شرکت های عمومی محلی

4- درآمدهای دپارتمانی

5-  منابع مختلط

درآمدمحلی منبع درآمدی می باشد که از سوی حکومت منطقه ای جمع آوری و شامل چند زیر گروه می باشد:

منابع درآمدی مقرر شده شراکتی: این منبع شامل مالیات، حق الامتیاز و دیگر درآمدهایی می باشد که از سوی حکومت مرکزی وضع شده اما بعضا یا به گونه کامل به حکومت محلی واگذار می گردد. مهم ترین این اقلام مالیات بر اراضی و املاک می باشد. تقریبا درحدود ۶۵درصد این مالیات های جمع آوری شده به حکومت های محلی جمع آورکننده برگردانده می گردد زیرا ارتباطی میان وضعیت مالی و توسعه اراضی محلی و نیاز به وضع مالیات محلی در ارتباط با توسعه هست.

دیگر منابع درآمدی غیرمالیاتی: این منابع شامل وام برای پروژه های مختلف می باشد.

(سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه