مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدیریت شهری در کشور آلمان [1]

کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای 16 ایالت می باشد که جمعیت آنها بین 70 هزار نفر تا 6/17 میلیون نفر می باشند. در این کشور 16 هزار شهرداری هست. مخارج شهرداری ها در کشور آلمان، حدود 9/26 درصد از مخارج صرف شده بین سطوح مختلف دولت را شامل می گردد. این امر گواهی اهمیت شهرداری ها در ساختار این کشور می باشد. 88 درصد از کارکنان بخش عمومی را هم نیروی به کار گرفته شده در شهرداری ها تشکیل می دهند به این دلیل که بیشتر فعالیت های اجرایی که دولت ها موظف به انجام آن هستند را شهرداری ها انجام می دهند. “بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند. محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه های سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای می باشند که از محل کمک های بلاعوض  سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده می باشد. درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند. درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در موارد از منابع دیگر تامین می گردد. (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اصولا در سیستمهای حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند این نکته در مورد آلمان هم صادق می باشد چراکه حکومتهای محلی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. شهرداریها ، حکومتهای محلی ، استانداریها و فرمانداریها در تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند و وظیفه دولت فقط نظارت می باشد که در صورت نیاز و بروز حوادث ، کمکهای مالی ، فنی و اضطراری نیز ارایه می دهد. به گونه کلی این کمکهای مالی 25 درصد کل درآمد شهرداریها را در آلمان تشکیل می دهد. اساساً همیاری شهرداریها –هم در بخشها و هم در ایالات در آلمان معمول می باشد . این همیاری ممکن می باشد هم بین بین شهرداریهای همسایه و هم از طریق اتحادیه شهرداریها صورت گیرد.

[1] . “ مدیریت شهری در آلمان” برگرفته از سایت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری. ( www.umic.ir )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه