عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

– اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن

آن چیز که از نوشته ها بر می آید اقتصاد اولیه شهر شاهرود را به کشاورزی وابسته می داند. فرم و ساخت شهری با انبوه باغات و مزارع می طلبد که ساکنانن آن نیز در باغها و مزارع خود مشغول به کار باشند و تولید شهر هم در باغات و مزارع صورت گیرد. با بر تخت نشینی صوفیان مذهب رسمی کشور به تشیع تغییر پیدا نمود و این آغاز در نظر داشتن سفر به عتبات عالیات و زیارت قبور امامان معصوم بود. در این حین سفر به مشهد، در کنار عدم امکان سفر به عراق به علت حاکمیت عثمانیان، مورد توجه خاص قرار گرفته تا شاهرود به عنوانن یک شهر بین راهی اقتصاد کشاورزی خود را به نفع خدمات متعادل سازد و امکان اتراق زایران و پذیرایی از انبوه آنان را فراهم سازد. از سویی نیز، همانطور که فریزر در سفرنامه خود، پس از صحبت درمورد شاهرود می آورد که از این نقطه به بعدراه به واسطه تاخت و تاز ترکمانان ناامن شمره می شودمسأله امنیت زائران برای تداوم مسافرت ها، وظیفه ای بود که بر عهده این کار بر آمدند و آنطور که فریزر آورده، از عده ساکنان این شهر که چهار تا پنج هزار نفر بوده اند دو هزار نفرشان تفنگچی اندو این تأثیر خدماتی شهر را افزایش می دهد.

وقتی بحث از تجارت و بازرگانی و رونق آن بین ایران و روسیه پیش می آید و شاهرود تبدیل به یک شهر تجاری بین بندرگز و تهران و دیگر شهرهای مرکزی و جنوبی می گردد آنگاه شهر کاملاً به یک شهر خدماتی مبدل می گردد که اقتصاد آن را به خود وابسته می سازد. گزارشات جهانگردانی زیرا ملگونوف، آرثورکانالی، سی ام مک گرگر، لردکرزن و شیندلر، همگی حکایت از تعدد دکانها و کاروانسراها و تجارتخانه ها و خانه های این شهر دارند و اینکه تجار داخلی و خارجی سبب رونق فوق العاده شهر در تجارت شده اند و حتی “سرپرسی ساکس” رونق بازار شهر را می ستاید .

سایت منبع

با در نظر داشتن رشد روزافزون جمعیت و خصوصاً جوانی جمعیت و توسعه فیزیکی شهر، نوعی عدم تنوع اقتصادی بر شهر حاکم می باشد که بایستی برای گریز از آن به بخش صنعت شهر توجه بیشتری شده و گام های اساسی در جهت اقتصاد صنعتی برداشته گردد تا هم برای انبوه بیکاران، ایجاد اشتغال صورت گیرد و هم با برقراری تنوع اقتصادی امکان توسعه هدفدار شهر را فراهم گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه