مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات

فروش خدمات را اصولاً در مورد کالاهای اجتماعی که در مورد آنها منع پذیری امکان پذیر می باشد، می توان به کار گرفت . در این ارتباط  برای مثال می توان  به  ورود یه  پارک های  تفریحی تصریح نمود . مزیت این  روش در درجه اول این می باشد که کارایی بهره گیری  از منابع را  تأمین می نماید به بیانی دیگر مانع اسراف در نحوه بهره گیری از کالا می گردد. به علاوه، در این  روش با  بهره گیری  از  اطلاعات موجود  می توان  نسبت  به ارزیابی سطح  تقاضا و  پیش بینی  اندازه  مطلوب ارائه آن  اقدام نمود.اما اشکال این روش این می باشد که  تنها   در مواردی  کارآیی را حفظ  خواهد  نمود که  هزینه  نهایی  ارائه  آن  ناچیز  نباشد . اگر این طور نباشد بهتر خواهد بود که، از نظر حفظ کارایی کالا به صورت رایگان ارائه گردد. به علاوه و مهمتر از اشکال فوق  بایستی  به غیر عادلانه  بودن  این روش تصریح نمود. زیرا که افراد کم درآمد نیز  بایستی مبلغی  همانند افراد پر درآمد جهت بهره گیری از این کالاها و خدمات بپردازند. البته اشکال مربوط به غیر عادلانه  بودن زمانی مطرح  می باشد که  قیمت گذاری خدمات  با  هدف  درآمد زدایی  یا  پوشاندن  هزینه ها انجام گرفته  باشد. در مواردی که شهرداری ها  به دلائلی از قبیل وجود منافع جنبی ناچار به پرداخت سوبسید باشند این اشکال لزوماً مطرح نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه