عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

قیمت گذاری خدمات عمومی و تأثیر آن در کارائی:

شاید قیمت گذاری خدمات عمومی بیشتر از نقطه نظر مالی و اجرائی و عدالت مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته باشند، اما  از بعد کارایی نیز قیمت گذاری مهم می باشد. توجه  به  جنبه کارایی  قمیت گذاری از این جهت از نظر اقتصاد دانان مهم می باشد که با در نظر داشتن  محدودیت منابع  یک  سیاست  صحیح  که تأثیر آن  بر کارایی بهره گیری  از  منابع  در آن لحاظ  شده  باشد، منجر به بهره گیری حداکثری از این  منابع  محدود خواهد گردید.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2-  قاعده قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی به مقصود حفظ کارایی

چنانچه  قیمت یک کالا بر اساس هزینه  نهایی و یا  به بیانی دیگر هزینه  آخرین  واحد کالای تولید نشده  تعیین گردد  در آن صورت می توان گفت که از منابع  موجود در جهت تولید آن کالا بهترین بهره گیری  به اقدام آمده می باشد و در نتیجه این قیمت گذاری می توان انتظار داشت که رفاه  جامعه حداکثر باشد.

انگیزه تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی خدمات و کالاهای عمومی در کشورهای پیشرفته اکثراً  از  دو عامل ناشی می گردد . اول جلوگیری از تخصیص بیش از حد مطلوب منابع به این خدمات و کالاها از طریق محدود کردن  اندازه تقاضای جامعه  و  دوم جلوگیری از آسیب های زیست محیطی  به  خصوص آلودگی … به گونه ای که با سیاست قیمت گذاری  مناسب از منابع بهره گیری  مطلوب به اقدام آید . اما  این  سیاست  در کشورهای  در حال  توسعه  بیشتر  با هدف  تأمین  منابع  مالی  برای  ادامه  گسترش  ارائه  این خدمات توصیه می گردد.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه