عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سازمان شهرداریها

   طرح موضوع تشکیل سازمان شهرداریهای کشور ، سابقه ای در حدود چند دهه دارد ، در سال 1365بنابر پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت و با اتکا به ماده 62 قانون شهرداریها ( که در ذیل آمده می باشد) ایجاد سازمانی با عنوان سازمان شهرداریهای کشور به صورت سازمان وابسته به وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تصویب گردید. این سازمان در سال 1381 تأسیس شده می باشد و قبل از آن وظایف این سازمان بر اساس تفویض اختیار بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارتخانه یاد شده بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قانون شهرداریها (مصوب 11/4/1334) ماده ای با شماره 62 آمده می باشد که: « به مقصود راهنمایی وایجاد هماهنگی درامور شهرداریها درسازمان وزارت کشور، اداره ای به نام اداره کل امور شهرداریها موظف می باشد سازمان فنی خود را تکمیل وهمواره مهندسان تحصیل کرده که دارای مدرک علمی در رشته های مختلف فنی وتخصصی باشند ، در اختیار داشته باشد ، تا به مقصود بازرسی شهرداریها وتهیه برنامه اصلاحات شهری وساختمانی شهرها مورد بهره گیری قرارگیرند.چنانچه ازطرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی گردد با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.»

سایت منبع

هدف آن راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریهاست . این ماده قانونی بدون شک درزمینه تغییروتحولات اجتماعی واقتصادی ورشد شهر نشینی بوده که درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده می باشد . به مقصود روشن کردن منابع مالی ماده 62 درماده 63 مطرح شده که منابع درآمدی این ماده ازمحل 2درصد وصولی ویا اعتبار مقصود در بودجه شهرداریها تامین خواهد گردید . برای مشخص کردن نحوه هزینه وسقف پرداختی وبرای جلوگیری ازفشار به شهرداریهای کوچک نیز ماده 82  مطرح شده می باشد .

ماده 82 : « شهرداریهایی که در آمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد ، موظف اند برای تامین اعتبار وظایف فنی سازمان مذکور درماده 62 صدی دو از درآمد مستمر وجاری خود را در انتها هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچ گاه از 35 درصد کل درآمد حاصل ازاین طریق تجاوز نخواهد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه