عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تبصره:

ازمحل فوق به اشخاصی که مستقیما درخدمت سازمان مذکور نباشند ویا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده اند ، به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت وبه کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بیش از اندازه پاداشی که به کارمندان دولت داده می گردد پرداخت نخواهد گردید .»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی سازمان شهرداری های کشور عبارتند از:

  • انجام اقدامهای اصولی و اساسی برای بهبود وضع شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها از طریق آموزش و بهبود مدیریت و راهنمایی و ایجاد هماهنگی در زمینه های مختلف اداری و مالی و توجه هرچه بیشتر و بهتر به مقصود حداکثر
  • ایجاد هماهنگی فی مابین شهرداریهای کشور و فراهم کردن زمینه های هماهنگی شهرداریها با کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، موسسه های عمومی و خصوصی، شوراهای اسلامی و نیز سازمانهای مشابه بین المللی
  • انجام مطالعات و تحقیقات در کلیه امور مربوطه
  • اعمال نظارتها و کنترلهای محول شده به وزارت کشور در خصوص حسن اجرای وظایف شهرداریها
  • اهتمام در تحقق خودکفایی نسبی شهرداریها(کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، ص79)
  • سایت منبع

 

11-2-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )

1-11-2-خدمات:

عبارتست از کلیه فعالیت های اقتصادی غیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی خدمات شامل : خدمات برتر ، خدمات پس از فروش ، خدمات ترویج کشاورزی ، خدمات راهنمائی و خدمات صنعتی که عبارتست از کارهای کنتراتی، تعمیرات جزیی ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات اداری و وسایل نقلیه و نصب و راه اندازی کالاهای تولید شده. (مدرسی ، 1384 ، ص 124)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه