مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

 خدمات عمومی

در حسابهای ملی ایران گروه خدمات عمومی مجموعه‌ فعالیت‌ خدماتی در سطح دولت مرکزی, دولت محلی (شهرداریها) و سازمان تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد. این گروه از فعالیتها طیف وسیعی از فعالیتهای خدمات دولت در زمینه های دفاع, امور اداری, امنیت و نظم عمومی, آموزش, بهداشت, رفاه و مسکن و خدمات تفریحی و تأمین اجتماعی را شامل می گردد.

خدمات اجتماعی, شخصی و خانگی

بخش خدمات اجتماعی از شش زیربخش تشکیل شده می باشد که عبارتست از:‌ خدمات آموزش خصوصی, خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی, خدمات مؤسسات تحقیقاتی و علمی, خدمات خیریه و مذهبی, خدمات تفریحی و بالاخره خدمات انجمنهای حرفه‌ای و کارگری.[1]

 

2-11-2-صنعت:

صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی می باشد که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید می گردد، اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین، در کارگاه و یا منزل انجام گردد . (مدرسی ؛1384، ص 228)

صنعت معمولا شامل تولید، تغییر شکل دادن، و اتصال قطعات تغییر شکل یافته با یکدیگر به مقصود تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده کردن تولید نهایی می باشد.

صنعت را به لحاظ پیدایش می توان به دوگروه بزرگ صنایع قدیمی (دستی) و صنایع جدید تقسیم نمود.طبقه بندی دیگر صنایع، مبتنی بر سطح فن شناسی (تکنولوژی) می باشد . بر این پایه صنایع به سه دسته « صنایع دستی» با فن شناسی سادهء سنتی « صنایع ماشینی» باتکنولوژی جدید و «صنایع پیشرفته » با تکنولوژی پیشرفته تقسیم می شوند.

در طبقه بندی دیگر صنایع به دو گروه صنایع سبک یا مصرفی و صنایع سنگین یا مادر تقسیم می شوند. (رزاقی، 1380، ص 148)

[1] -(http://hesabdari-andisheh.blogfa.com)

سایت منبع

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه