مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی استان سمنان

استان سمنان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری با داشتن 5 شهرستان(دامغان، سمنان، شاهرود، گرمسار و مهدیشهر)،13بخش، 17 شهر و 29دهستان، دارای مساحتی معادل 97491 کیلومترمربع می‌باشد که بین51 درجه و 51 دقیقه تا 57 درجه و 3 دقیقه طول‌شرقی و34 درجه و 13 دقیقه تا 37 درجه و 20 دقیقه عرض‌شمالی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته‌می باشد.

این استان از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی،گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های یزد و اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استان‌های تهران و قم محدود می باشد و مرکز آن شهر سمنان می‌باشد. این استان در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته که بتدریج از شمال به جنوب از ارتفاع آن کاسته شده و به کویر نمک منتهی می گردد. نقشه شماره 1-3 جایگاه استان سمنان در کشور و نقشه شماره 2-3 تقسیمات کشوری استان به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان نشان می دهد. نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان و نقشه شماره 4-3 تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان رانشان می دهد.

جایگاه جغرافیایی شهرستان شاهرود

همانگونه که درنقشه شماره 2-3 مشخص می باشد شهرستان شاهرود یکی از چهار شهرستان استان سمنان می باشد و از نظر وسعت , بزرگترین شهرستان به شمار می رود.

شهرستان شاهرود درسال 1385دارای مساحتی بالغ بر 51762 کیلومتر مربع وبا جمعیت 234825نفر ازشمال به ارتفاعات البرز ومرز شهرستانهای گنبد کاووس گرگان ، علی آباد ،مینودشت ،رامیان وجاجرم وازشرق به مرز شهرستان سبزوار وازجنوب به دشت کویر ومرزاستانهای اصفهان ویزد واز مغرب به شهرستان دامغان مرتبط می باشد .حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان شاهرود 54 درجه و 33 دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی 34 درجه و 13 دقیقه قرار داشته و حداکثر ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1970 متر می باشد . طول محور ارتباطی تهران – مشهد 270 کیلومتر بوده که بیش از 200 کیلومتر آن در محدوده  شهرستان شاهرود قرار دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه