مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

ازنظر تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود ، دارای چهار بخش به نام های مرکزی ، بسطام ، بیارجمند و میامی و دوازده دهستان می باشد که بخش مرکزی با مساحتی در حدود 21498کیلومتر مربع ، بیش از چهل درصد مساحت شهرستان ( 42 درصد)را بخود اختصاص داده می باشد و بعد از آن بخش بیارجمندبا 37درصد دررتبه دوم وبخش میامی با 8358کیاومتر مربع (17 درصد ) در رتبه سوم ازنظر وسعت منطقه قرار می گیرد.

در میان دهستان های شهرستان ، دهستان طرود و بیارجمند بزرگترین و دهستان رضوان و ده ملا  کوچکترین دهستان شهرستان شاهرود را تشکیل می دهد.

 

شهر شاهرود، مرکز شهرستان، در حاشیه شمالی دشت پهناور کویر مرکزی ایران و در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز ودر شمال شرق شهرستان،با مشخصات جغرافیایی  “25  36 عرض شمالی و “58  54 طول شرقی با ارتفاع متوسط 31/1345 متر از سطح دریا قرار گرفته می باشد. این شهر به عنوان حلقه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب ، دارای 400 کیلومتر فاصله از تهران، 179 کیلومتر از سمنان، 517 کیلومتر از مشهد و 115 کیلومتر از آزادشهر در استان گلستان می باشد.

شهر دارای یک جایگاه مطلوب و استراتژیک ملی و منطقه ای بوده و می تواند به عنوان یک شهر بزرگ بین دو کلانشهر مشهد و تهران، تأثیر های مثبت سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به خود گرفته و در تعادل یابی سیستم شهری، کارآمد باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه