مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

ناهمواریهای  طبیعی منطقه شاهرود

بطور کلی از نظر ناهمواریها در شهرستان شاهرود از شمال به جنوب سه حوضه کوهستانی مرتفع , حوضه های پایکوهی ( دشتهای دامنه ای مرتفع ) و اراضی دشتی که نسبتاً هموار و کم ارتفاع بوده و در نواحی پایین دست آن نواحی کویر واقع شده که در آن یکسری کوههای منفرد می باشد دیده می گردد.

الف ـ منطقه کوهستانی شمال شاهرود

قلمرو کوهستانی که سراسر بخش شمالی ناحیه مطالعاتی راپوشش می دهد در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز که از غرب به سمت شرق امتداد دارد و از ارتفاع آنها کاسته می گردد واقع شده می باشد. سلسله جبال البرز که از ارتفاعات طالش در غرب کشور شروع شده و تا ارتفاعات واقع در استان خراسان، در شرق کشور امتداد می یابد، به صورت دیواره ای مرتفع مناطق پست ساحلی دریای خزر را از فلات مرکزی کشور و مانند ناحیه شاهرود جدا می کند

حداکثر ارتفاع نواحی شمال غربی شهرستان 3500 متر و حداقل آن بین 1500 متر تا 2000 متر متغیر می باشد. مهمترین قله های این ارتفاعات در محدوده شهرستان قله خوش ییلاق به ارتفاع 2802 متر قله چناشگ 2670 متر و قله ابر 2630 متر ارتفاع می باشند.

مهمترین ارتفاعات واقع در قلمرو کوهستانی ناحیه شاهرود را رشته کوهی به نام سفید کوه واقع در شمال شهرستان دامغان که تا شاهکوه امتداد دارد و ارتفاعات خوشش ییلاق، چناشک  و ابر که بین 2630 تا 2800 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و در شمال شهرستان شاهرود قرار دارند را تشکیل می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه