مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

حوضه های پایکوهی ( رشته های دامنه ای مرتفع )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قسمت جنوبی سلسله جبال البرز یک سلسله کوههای کم ارتفاع موازی با کوههای شمالی که از غرب به شرق کشیده شده و در ضلع جنوبی به سمت دشت کویر از ازتفاع آنها کاسته شده می باشد هست. در میانه دو رشته کوه مذکور , حوضه های پایکوهی دشتهای دامنه ای مرتفع نسبتاً وسیعی با همان جهت شرقی ـ غربی کشیده شده که ارتفاع عمومی آنها بین 1000 تا 1500 متر از سطح دریا متغیر می باشد این منطقه بدلیل داشتن شرایط مناسب طبیعی از نظر تأمین منابع آب و خاک جهت توسعه کشاورزی و اقلیم نسبتاً مناسب نسبت به مناطق جنوبی تر بیشترین جمعیت شهرستان را در خود جای داده می باشد. این بخش شامل محدوده مورد مطالعه نیز می گردد .

 

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی

این منطقه به صورت باریکه ای از حوالی ابریشم در مسیر راه آهن تهران ـ مشهد به سمت جنوب شهرستان گسترش یافته که دارای ارتفاعی کمتر از 1000 متر از سطح دریا می باشد، پهنه وسیعی از قسمت جنوبی ناحیه شاهرود راتشکیل  می دهد. شرایط نامناسب طبیعی، از نظر قابلیت ارضی، محدودیت منابع آب و شرایط دشوار اقلیمی، همراه با شوره زارها، توده های ماسه متحرک و گنبدهای نمکی موجب کاهش تراکم زیست و فعالیت در این گستره شده بطوریکه در عرصه های کویری تقریباً به صفر می رسد. در عین حال در این محدوده ارتفاعات قابل توجهی به صورت منفرد به چشم می خورد که مهمترین آنها کوه آسیاب در جنوب شاهرود و کوههای شمشیر بران، دوشاخ و دارستان در منطقه طرود می باشد.

سایت منبع

این گستره در پایاب کال شورخوار توران دارای وسعت زیادی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه