عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

– دشت شاهرود

محدوده این دشت از شمال به بسطام , از شرق به دشت میامی ـ مرجان , از جنوب به کویر دامغان و از غرب به دامغان می باشد. وسعت این دشت 1095 کیلومتر می باشد. حداکثر ارتفاع این دشت 1400 متر و حداقل ارتفاع آن 1050 متر از سطح دریاهاست. در انتهای دشت رودخانه اصلی این دشت ( رودخانه شاهرود ) جریان دارد. این رودخانه از شرق به غرب از سرتاسر جنوب دشت گذشته و در قسمتهای زهکش سفره های آب زیر زمینی جریان دارد.

 

– دشت کویر دامغان

این دشت از شمال به شاهرود و دامغان , از شرق به محدوده دشت مرجان و بیارجمند و از جنوب به طرود ـ معلمان و از غرب به سمنان محدود می باشد. وسعت این دشت برابر با 51/56 کیلومتر و حداکثر و حداقل ارتفاعات دشت به ترتیب 1150 متر در حاشیه ارتفاعات جنوبی و 1050 متر در قسمت مرکزی کویر می باشد. این دشت فاقد رودخانه مهم می باشد.

 

– دشت بسطام ـ مجن

سایت منبع

این دشت از شمال به گرگان , از شرق به دشت مرجان , از جنوب به شاهرود و از غرب به دامغان محدود می باشد. مساحت این دشت برابر 573 کیلومتر مربع می باشد که دارای سه رودخانه همیشگی بنامهای مجن , تاش و ابریج می باشد. این رودخانه ها در جنوب دشت , یکی شده و از سمت جنوب شرقی وارد دشت می گردند. حداکثر ارتفاع دشت 1900 متر در شمال دشت و حداقل آن 1450 متر در قسمت خروجی دشت می باشد.بخش از منطقه مورد مطالعه این پژوهش دراین دشت واقع شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه