عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

دشت داورزن , خوار توران

این دشت به طول 200 کیلومتر و عرض متوسط 44 کیلومتر در جهت غربی ـ شرقی کشیده شده می باشد. این دشت از شمال به جوین و فرومد , از شرق به سبزوار و قلعه میدان , از جنوب به مدورنه و حوضه کویر و از غرب به بیارجمند محدود می باشد. مساحت آن 5993 کیلومتر مربع می باشد. حداکثر ارتفاع این دشت 1000 متر در ارتفاعات شمالی و حداقل آن 750 متر در مرکز و بر خار توران می باشد.

 

 

 

 

3-3-3- گسل و لرزه خیزی

سرزمین ایران از دیدگاه زمین ساختی و لرزه زمین ساخت به 5 منطقه یا ایالات لرزه زمین ساخت بنامهای البرز ـ آذربایجان , ایران مرکزی , زاگرس , مکران و کپه داغ تقسیم می گردد که بخشهای شمالی شهرستان شاهرود در منطقه لرزه زمین ساخت البرز ـ آذربایجان و بخشهای میانی و جنوبی شهرستان در واحد ساختمانی ایران مرکزی واقع گردیده که هر یک از ویژگیهای خاصی به تبیین ذیل برخوردار می باشد.

سایت منبع

با در نظر داشتن قرار گیری ناحیه مطالعاتی در دو زون البرز جنوبی و ایران مرکزی، به لحاظ لرزه زمین ساخت نیز ناحیه تحت تأثیر ویژ‏گی‏های این دو زون قرار دارد.

لرزه زمین ساخت زون البرز دارای پیشینه لرزه خیزی پراکنده با زمین لرزه های بزرگی می‏باشد. و ویژگیهای آن با ویژگیهای لرزه زمین ساخت ایران مرکزی متفاوت می باشد. بجز چند گسله مرزی البرز، بقیه گسله های البرز از دیدگاه لرزه زمین ساختی شناخته شده نیستند و اثری از برش آنها در رسوبات کواترنر دیده نشده می باشد. بر عکس در زون لرزه زمین ساخت ایران مرکزی دگر ریختی‏های شدیدی در رسوبات کواترنر مجاور گسلها دیده می‏گردد.

زمین ساخت پلیوسن و کواترنر در گستره‏ی البرز پیامد نیروهای فشاری حاصل از زمین ساخت برخورد قاره‏ای میان ایران مرکزی و زاگرس می باشد که نتیجه آن فشردگی و برپایی فلات ایران زمین، ستبر شدن پوسته زمین، گسلش کواترنر و زمینلرزه‏ای کنونی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه