مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

بر اساس آمار دهساله 79-88 ایستگاه هواشناسی شاهرود وبراساس نمودارهای ترسیمی 2-4و3-4و4-4-متوسط اندازه بارندگی سالیانه 3/145 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالیانه 8/15 درجه سانتیگراد و بالاترین معدل حداکثر درجه حرارت 7/32 درجه سانتیگراد در تیرماه و کمترین معدل حداقل درجه حرارت در دی ماه 3/2- درجه سانتیگراد می باشد .اندازه رطوبت متوسط سالیانه6/46درصدبوده می باشد .

 

باد دامغان که از سمت جنوب غرب در فصل های پاییز و بهار می وزد . باد شمال که از سمت شمال در بیشتر فصول سال می وزد و باد خراسان که از بادهای محلی خراسان می باشد که بر اثر اختلاف فشار و دما به وجودمی آید و از شرق به غرب در 3 ماهه زمستان می وزد. باد قبله نیز از سمت جنوب می وزد که وزش آن در ماه های گرم سال بوده و موجب افزایش درجه حرارت و خشکی هوا می گردد.جهت این باد که شدت زیادی دارد، جنوب و جنوب غربی شاهرود می باشد.

باتوجه به اطلاعات ماخوذه دردوره 5ساله ازاداره کل هواشناسی استان طی سالهای 1375-80 نشان می دهد متوسط اندازه بارندگی سالیانه 3/74 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالیانه 6/15 درجه سانتیگراد و.اندازه رطوبت متوسط سالیانه3/54درصدبوده می باشد . (نمودارهای شماره 3 و 4 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه