عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه ممتاز طبیعی و جغرافیایی و وجود چندین قلعه و دژ در این مکان و اطراف آن جوابگوی اطراق و پناه ساکنان و کاروانیان در هنگام بروز خطر بود. در عین حال , وجود کاروان سرا و چاپارخانه در این منطقه آن را به یکی از مراکز مهم یکجانشینی در منطقه تبدیل نمود. به علاوه استعداد خاک و وفور آب برای آبادی شاهرود , جایگاه های ویژه ای را فراهم نمود که همگی منجر به تشکیل شهر در قرن های هفتم و هشتم هجری گردید.

احداث مسجد جامع قدیم در میان باغها و بستانهای منطقه , باعث دگرگون شدن وضعیت شاهرود در بین روستاهای همجوار گردید , زیرا مسجد جامع در دوران اسلامی به عنوان شاخص فرق شهر از روستا به شمار می رفت. سپس قلعه هایی جدید به نام ولورا و قلعه سنگ برای دفاع از شهر ایجاد گردید.

فرم معماری این قلعه و همانندی های ساختاری آن با اجزا و عناصر مسجدهای دوره ایلخانی , روشنگر این نظریه می باشد که احداث قلعه ولورا اندکی بعد از مسجد جامع شهر برای حفاظت از ساکنان در مواقع ضروری صورت گرفته می باشد . بر همین اساس می توان پنداشت محدوده شهر در محله بید آباد فعلی , قدیمی ترین قسمت از بافت قدیمی شهر می باشد.شاهرود از جاذبه های تاریخی ، طبیعی و انواع گردشگری جدید جهانی و مورد علاقه بسیاری از گردشگران برخوردار می باشد که بازدید از بعضی از آنها فقط در فصول خاصی از سال امکان پذیر می باشد . از آنجایی که وضعیت اقلیمی و جوی جای مختلف این شهرستان وسیع که بزرگترین شهرستان کشور به شمار می رود متفاوت و متنوع می باشد . در منطقه شاهرود گویش رایجی که هست به شاهرودی معروف می باشد . گویشهای دیگری نیز در ناحیه شاهرود هست که مربوط به گروههای انسانی مهاجر می باشد که با لهجه های کردی، ترکی، بلوچی و بعضی ها هم با گویش عربی صحبت می کنند. در واقع گویش شاهرودی گویش مسلط منطقه شاهرود می باشد.(اسدی ،1379،ص29)

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه