عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

از آنجایی که نیازهای شهروندان ووظایف شهرداری درقبال آنان با در نظر داشتن واگذاری بسیاری از امور به شهرداریها وفق قوانین ومقررات درحال افزایش می باشد لذا  به تبع آن  نمودار توقعات و نوع و سطح انتظارات نیزدر حال تغییر می باشد و لازم می باشد که منابع درآمدی شهرداری ها نیز متناسب با این افزایش، گسترش یابد . در واقع بایستی گفت که امروزه سامانه شهرداری از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک ارگان اجتماعی تبدیل شده و یکی از عناصر مهمی که می تواند مدیریت شهر را در انجام ماموریت ها موفق دارد، برخورداری از منابع درآمدی پایدار می باشد تا در سایه آن بتواند به نیازها و انتظارات پاسخ دهد اما متأسفانه این صندوق پایدار در اختیار مدیریت شهری ایران وجود ندارد.

در واقع، مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی می باشد تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود اقدام کند؛ اداره مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه های عمرانی مستلزم دستیابی به منابع درآمدی پایدار می باشد . منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای می باشد که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد نمود.

دستیابی به منابع درآمدی پایدار که دارای ویژگی های مطلوب بودن، انعطاف پذیر بودن و با ثبات بودن باشد، منجر می گردد که ساختار درآمد از حداقل ریسک و نوسان، برخوردار باشد و مدیریت شهری خواهد توانست با اطمینان خاطر از تأمین منابع مالی مورد نیاز، به برنامه ریزی برای شهر و فضای شهری بپردازد و بدین ترتیب در نهایت، ابتکار اقدام در اختیار مدیریت شهری قرار می گیرد و می تواند در اداره شهر خلاقیت به کار برد.علی رغم تمامی مزایایی که درآمدهای پایدار به دنبال دارد که گوشه ای از آن نیز آورده گردید، درآمدهای پایدار نتوانسته می باشد سهم بالایی از درآمدهای شهرداری ها را به خود اختصاص دهد. [1]

بمنظور آگاهی از هزینه ها ووضعیت اعتبارت شهرداریها اختصار ای از بودجه شهرداری شاهرود درسال 1388 درذیل تبیین داده می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . ” تحلیل عملکرد شهرداری اصفهان از حیث درآمدهای پایدار و ناپایدار ( سالهای 1388-1375) همراه با ارائه راهکارهای جدید” مجموعه مقالات برتر سومین همایش ” مالیه شهرداری، معضلات و راه کارها” ص. 163

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه