مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

از زوایای روانشناسی فردی، نخبگان قومیت‌های مستقر در بالکان تأثیر به سزایی در زمینه‌سازی تشدید و یا تهدید خشونت‌های قومی اعمال می‌کنند. نخبگان قومیت‌ها با انتقال شکستها ، ناکامی‌ها و آمال و آرزوهای فردی خود به توده‌های قومی و با تهییج احساسات، جمعی کردن مطالبات و جهت دهی به اقدامات آنها خیزش‌های قومی را موجب می شوند و در این پروسه سطح تمایل را از روانشناسی فردی به روانشناسی اجتماعی ارتقاء می‌دهند. در واقع اگر قومیت‌ها را به مثابه بخشی از تشکل‌های اجتماعی – ذاتی و فروملی – هویتی بر مبنای ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مشترک فرهنگی احساسی و ادراکی اعم از واقعی ، توهمی و یا جعلی تعریف کنیم. تأثیر رهبران قومیت‌ها در سازماندهی و هدایت این تشکل‌های اجتماعی، افزایش سطح اجتماعی فروملی آنان به سطح ملی و حتی گاه فراملی و منطقه‌ای ، هویت بخش ، ایجاد آمیزه‌ها و آموزه‌های مشترک تاریخی – اسطوره‌ای و خلق ادبیات و ترسیم آرمان شهر قومی معنی و مفهوم می‌یابد.

در بالکان رهبران قومیت‌ها به خوبی از این عوامل و ویژگی‌ها بهره گیری کردند و توانستند در مسیر تحولات تأثیر بارزی داشته باشند. رهبران ناسیونالیسم در تعامل با رهبران مذهبی و با تلفیق الگوهای مشترک مفاهیم نوینی ایجاد کردند که خواسته‌ها و مطالبات خفته و عیان هر دو گروه اجتماعی و فرهنگی جوامع خود را تأمین و ارضا می‌کردند و در نتیجه سیاست ایدئولوژی ناسیونالیستی مذهبی خود را راهبری کردند. در ایجاد و تثبیت این الگو پیش زمینه‌های فکری – عقیدتی و تاریخی و یادآوری تمام خاطرات مشترک نیک و بد گذشته در این راه کمک شایان توجهی به آنها کردند. کرواتهای افراطی و نخبگان آنها اوستاشی های جنگ جهانی دوم را الگویی دانستند که با بازتعریف آن هویت نوینی را در جهت رسیدن به استقلال و کسب منافع بیشتر شکل دادند و هر یک خود را در آن چیز که آن را کسب «سرزمین قومی» می‌نامیدند محق می‌دانستند. لذا ضعف قدرت ناشی از پایان جنگ سرد و عدم شکل گیری نظام امنیتی – سیاسی جدید ، همانند دوران جنگ‌های اول و دوم جهانی این فرصت لازم را به آنها داد تا در پی کسب سرزمین‌های صربستان بزرگ، کرواسی بزرگ ، آلبانی بزرگ و بوسنی و هرزگوین یکپارچه بر آینده این داستان تکرار شدن و البته غمبار بالکان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه