مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از کارشناسان وقوع جنگ‌های خونبار بالکان را نتیجه گسترش ناتو به شرق اروپا و بازتاب نظر روس‌ها می‌دانند . روس‌ها ناتو را همچنان تجسم کلیدی رویاروی  غرب و شرق و گسترش آن را خطری بالقوه برای دروازه لنینگراد می‌دانند. اروپا به همراه آمریکا برای حفظ امنیت خود تعاریف جدیدی از امنیت ارائه داده می باشد. خاویر سولانا در جایی دیگر می‌گوید: «باور مشترکی داشته و داریم تا ساختار خطمشی خارجی‌مان بر اساس حقوق بشر به ویژه اقلیت‌ها شکل بگیرد و پس در سده 21 تأثیر عمده‌ای را بازی خواهیم نمود که در آن تنها در پی سود شخصی نیستیم ، بلکه اصولمان هدف را مشخص می‌سازد و من فکر می‌کنم که در حقیقت هر دو باور داریم (اتحادیه اروپا و آمریکا) که بهترین راه برای دفاع از منافع جمعی ، دفاع از اصول و ارزش‌های مشترکمان می باشد این رهیافت را در بوسنی به شکل مشروح اظهار کردیم. جایی که در آن برای شکل گیری ، صلح و امنیت سخت دفاع کرده‌ایم و این طریقه را در کوزوو هم ادامه دادیم، ما بایستی ارزش‌های مشترکمان را آشکارا نشان دهیم و همواره برای دفاع از آن آماده باشیم.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروز اتحادیه اروپا به سوی دگرگونی‌های بنیادی پیش می‌طریقه زیرا که حاضر شده همگرایی اساسی میان سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جغرافیای خود ایجاد کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده شدند که در این نظام تأثیر خود را داشته باشند این طریقه در یکی از اظهارنظرهای خاویر سولانا انعکاس دارد که در آنجا که او در تأثیر گسترش ناتو بر کل نظام اروپایی می‌گوید: «چقدر شگرف می باشد هنگامی که ترکیه بخشی از اتحادیه اروپا باشد چنین پیشامدی دگرگونی‌های راهبردی فراهم خواهد ساخت که در آن اروپا هم مرز سوریه و عراق خواهد بود.»

در یک جمع بندی نهایی می‌توان گفت که اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود نمی‌تواند نسبت به اوضاع و احوال همسایگی خود بی تفاوت باشد و حوادث و جایگاه بالکان بر تمامی شئون این اتحادیه اثرگذار خواهد بود. از این روی طبق آن چیز که تا کنون در بالکان معمول بوده می باشد، قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه‌ای نسبت به آن چیز که در این منطقه روی می‌دهد همواره حساس بوده‌اند و دخالت‌هایی را نیز اعمال داشته‌اند. باز هم تأکید می گردد که از دهه 90 تا کنون شاهد افزایش این طریقه بوده‌ایم. این تأثیر و تأثرات مستقل از طریقه پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا می‌باشد، زیرا که دامنه منازعات و جنگ‌های بالکان فراتر از محدوده جغرافیایی آن بوده و تأثیرات عمیق و جدی بر اتحادیه اروپایی و دیگر همسایگان خود داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

سایت منبع

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه