مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از این پژوهش را می‌توان در موارد مشابه دیگر نیز به کار برد. به عنوان نمونه تنوع قومیتی و مذهبی در بالکان بی شباهت با آن چیز که در منطقه آسیای میانه و قفقاز می‌بینیم نیست. همین گونه ایران نیز کشوری می باشد که در درون خود دارای این تنوع قومی و مذهبی می‌باشد و جایگاه خاص ژئوپولیتیکی آن در طول تاریخ جذابیت‌هایی را برای قدرتهای استعماری داشته می باشد. به گونه کلی بایستی در نظر داشت که امنیت و یا ناامنی در یک منطقه، مناطق مجاور را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر ویژگی‌ها و جایگاه ژئوپولیتیک یک منطقه بر مناطق مجاور اثرگذار خواهد بود.

5-2 – پیشنهادات و راهکارهای حل مناقشات و تعارضات شبه جزیره بالکان:

اصلاح ساختار حقوقی قدرت در منطقه:

1 – بازنگری در قانون اساسی دولت‌های محلی منطقه و تشکیل دولت فدرالیسم ملی در بالکان، اعطای اختیارات گسترده در حوزه دولت محلی (به ویژه در زمینه اقتصادی، فرهنگی و قضایی) و اشتراک رفتار در حوزه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی (نظیر دولت سوئیس). در این راهبرد با بهره گیری از تجربه سایر کشورهای دارای تنوع قومی و دینی (به ویژه دولت فدرال روسیه که از نظر قرابت‌های فرهنگی شباهت بیشتری به بعضی قومیت‌های مستقر در بالکان دارد) کوشش می گردد با اصلاح ساختار حقوقی قدرت، دولتی واحد اما به شکلی فدرالیسم با تلفیق تجارب سایر دول مشابه تشکیل گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

سایت منبع

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه