عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

در این زمینه می‌توان از تجربه لبنان نیز بهره گرفت که قدرت را بین معتقدین سه مذهب مسیحی، سنی و شیعه به گونه‌ای تقسیم نموده‌اند که کم‌ترین تنش را به همراه دارد.

2 – تشکیل شورای عالی اجرایی کشور جهت اداره امور دولت فدرال نظیر تجربه کشور سوئیس که توسط شورایی سه نفره اداره می گردد و در این شورا از هر 3 قومیت آلمانی، فرانسوی و اسکاندیناویایی حضور دارند.

3 – تقسیم منابع قدرت به صورت چرخشی بین صاحب‌نظران و سیاسیون قومیت‌های مستقر در بالکان و جلب مشارکت نمایندگان قومیت‌ها (متناسب با جمعیت و جایگاه اجتماعی و نظایر آن) در تصمیم گیری‌ها از طریق تشکیل پارلمان ملی (نظیر پارلمان اروپا) با لحاظ سهمیه ورودی برای هر یک از قومیت‌ها و مذاهب مستقر در بالکان.

سایت منبع

عضویت کشورهای شبه جزیره بالکان در اتحادیه اروپا :

از این طریق ضمن ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در کشورهای در حال توسعه منطقه بالکان شاهد تبادل تجربیات دموکراتیک و «حکمرانی خوب»  در دولت‌های توسعه یافته به این دول خواهیم بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شایان ذکر می باشد در صورت عضویت کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا، این کشورها موظف به رعایت استانداردهای اروپایی در تمامی حوزه‌ها مانند اعطای آزادی‌ها و گردش قدرت خواهند بود. در انتها آنکه با عضویت کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا، این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته و به تبع رشد اقتصادی نیازمند حفظ امنیت و آرامش بیشتر در منطقه خواهند بود و تعامل متقابل و هم افزایی اقتصادی می‌تواند به جای تعارضات قومی و مذهبی قرار گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه