عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرهنگ سازی تکثر گرایی و رفتار دموکراتیک در منطقه:

با بهره گیری از ابزارهای دنیای مدرن و عصر ارتباطات و با بهره گیری از آموزه‌های فرهنگی مقبول مردمی می‌توان اقدام به فرهنگ سازی و بسط تساهل و تسامح در منطقه نمود و با ارتقای فرهنگ عمومی مردم و ایجاد قبح برای رفتارهای قومیت خواهی و تشویق تکثرگرایی با جلب مشارکت نهادهای عمومی و مردمی می‌توان گامی اساسی در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای برداشت. در ین خصوص می‌توان با پر رنگ کردن اشتراکات فرهنگی و ایجاد زمینه‌های مشترک علائق عمومی (نظیر تشکیل تیم‌های مشترک ورزشی و غیره) به تعمیق روابط فیمابین پرداخت. در اجرای این راهبرد ضروری می باشد تمامی طرفین مربوط به آن از افراط گرایان تبری بجویند.

اصلاح مرزهای بین دول محلی مستقر در بالکان:

ضروری  می باشد با بازنگری واقع گرایانه و با حضور و نظارت نهادی فرامنطقه ای و مورد اجماع تمامی دول محلی (نظیر اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل) مناطق مرزی بین این دولت‌ها با لحاظ سوابق زیست قومیت‌ها و مذاهب در آن سرزمین‌ها، منابع زیرزمینی، جایگاه ژئوپولیتیک و سایر موارد مشابه بازنگری گردد و با اصلاح این مرزها کوشش در محو زمینه‌های تعارض را فراهم آورد.

 

تدوین منشوری دینی،قومی در منطقه توسط سیاسیون در قدرت و سران قومی و مذهبی مورد تأیید مردم:

در این راهبرد می‌بایست هر یک از قومیت‌ها و مذهب‌های دارای پیرو در منطقه منشوری را با محوریت نخبگان مورد اعتماد مردم تدوین نماید که تمامی آنها دارای اشتراکات معنایی در زمینه نفی نژادپرستی و نسل کشی، ضرورت وحدت ملی، لزوم در نظر داشتن اشتراکات فرهنگی و نظایر آن باشد و این منشورها به منزله میثاقی بین تمامی ملل مستقر در منطقه تبادل گردد و این منشور به عنوان منبع مشروعیت زایی و وفاق شناخته شده و جزئی اساسی از فرهنگ ملی منطقه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه