شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

قرن بیستم صحنه‌ای بود که دولت‌ها بازیگران اصلی آن بودند و دولت و ملت بودن نماد اصلیت و بنیادین در روابط بین‌الملل و ترتیب آن اجازه حق ورود به جامعه جهانی بود که در این بین شکل گیری جامعه بین‌الملل و رسمیت یافتن واحد اندازه گیری آن دولت – ملت با ویژگی‌های مختص خود نیاز جامعه بین‌الملل را تأمین می‌نمود، شناسایی متقابل ، به رسمیت شناختن وضعیت جدید، تساوی کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نمادهای جدید و ویژگی‌های روابط حاکم بود. آن چیز که نظام بین‌الملل معاصر را از اسلاف اروپایی آن جدا می‌ساخت، عبارت می باشد از:

  • افزایش تعداد انواع دولت‌ها
  • توان تخریبی بالقوه عظیم دارندگان سلاح‌های هسته‌ای و سیستم‌های موشکی
  • افزایش آسیب پذیری دولت‌ها نسبت به مداخله خارجی ، مانند براندازی ، فشار اقتصادی و اشغال نظامی
  • اهمیت رو به افزایش بازیگران غیردولتی مانند انجیوها و صربهای سیاسی که از مرزهای ملی فراتر می‌طریقه.
  • درجه بالای وابستگی و وابستگی متقابل میان همه انواع بازیگران
  • نفوذ مسلطی که سه دولت اساسا” غیراروپایی – اتحاد جماهیر شوروی ، چین و ایالات متحده به دست آورده بودند.(هالستی،1373 :4-1)

این ویژگی‌ها شرایطی بودند که پس از جنگ جهانی دوم بر اساس الگوی جهان دو قطبی شکل گرفته بود و دوران جنگ سرد حاکم بر روابط دو ابرقدرت که از خصائص این نظام آن می باشد که در آن سلاح و زرادخانه‌های اتمی تأثیر  حساسی اعمال می‌کنند و همچنین بازیگران عمده به صورت بلوک تحت رهبری یک ابرقدرت ظهور می‌کنند که در بلوک شرق و غرب و در دو اتحادیه ناتو و ورشو تجلی پیدا نمود. بسیاری از کارشناسان روابط میان دو قدرت را تا سال 1941 و اکثراً جنگ جهانی اول را بر اساس نظام موازنه قدرت تجزیه و تحلیل می‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

سایت منبع

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه