مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیرات امنیتی بالکان بر اروپا

شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی :

بسیار خوشبینانه خواهد بود که اگر نظام جهانی را آن گونه که جان اف کندی در سخنرانی آغاز دوران ریاست جمهوری خود توصیف نمود «دنیای جدید برای قانون که در آن قوی عادل، ضعیف در امان و صلح مستقر می باشد در تصویر کنیم. آن چیز که در اقدام شاهد آن می‌باشیم موقعیتی می باشد که در آن قوی هر آن چیز که را می‌تواند انجام می‌دهد و ضعیف آن چیز که را مجبور می باشد تحمل می کند و عدالت در میان قدرتمندان امکان پذیر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش کوشش شده می باشد تا با تصریح به مؤلفه‌های شبه جزیره بالکان و تأثیر آن به امنیت اتحادیه اروپایی و هر آن چیز که که مانند این پدیده در سطح جغرافیایی اروپا رخ می‌دهد را در حد امکان و بضاعت علمی نگارنده مورد تبیین و مطالعه قرار گیرد. اروپایی که در این بخش به آن پرداخته شده می باشد،  کل حوزه جغرافیایی شامل اروپای شرقی – مرکزی و غربی با تأکید بر اتحادیه اروپایی خواهد بود و حوزه امنیتی حوزه اتحادیه اروپایی خواهد بود.

نظام اروپایی با شکل گیری دولت- ملت‌ها و با زوال تدریجی امپراطوریهای بزرگ و جهان گیر طریقه جدیدی به خود گرفت و روابط میان این دولت – ملت‌ها بود که ساختار نظام اروپایی و بعدها ساختار نظام بین‌المللی را شکل داد تا قبل از قرن نوزدهم اروپا به تمام معنای کلمه به دولت – ملت‌ها تقسیم نشده بود. پس از آن می باشد که ملت به عنوان واحد قدرت سازمان می‌یابد و در قالب الگوی نه تنها برای اروپای غربی بلکه برای سایر قسمت‌های دنیا نیز تجلی می‌یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه