عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از تهدیدهای امنیتی که اروپا را مورد تعرض و چالش قرار می‌دهد وقوع مباحث قومی و نژادی بود. بسیاری بر این باور بودند که گشایش مرزها بین کشورهای اروپایی به معنای کاهش هویت ملی و یا نفی ملیت خواهی بود و اتحادیه اروپا را نشانه پایان ملیت گرایی و ملیت خواهی قلمداد کردند در حالی که طریقه تحولات اروپا خلاف آن را ثابت کرده می باشد گشایش مرزها و تشکیل اتحادیه اقتصادی و سپس سیاسی از ممالک مختلف بر پایه یک ضرورت اقتصادی شکل گرفت. تا پایان بخش تخاصمات سیاسی و نظامی بین کشورها باشد. اما در درون هر کشوری ملیت‌های گوناگون وجود دارند که با پایان جهان دوقطبی و رفع خطر اتهام «کمونیسم بودن» و اتهام «وابستگی به بلوک رقیب» اینک فرصت ابراز خواسته‌های قومی و ملی خود را یافته و به انحای مختلف برای رفع ستم قومی به تکاپو برخواسته اند. مناقشات ژئوپولیتیکی بالکان موجب رونق مجدد واژه «ژئوپولیتیک» در فرهنگ سیاسی جهان شدند؛ بیانگر دو پدیده موازی در اروپا می‌باشد: وحدت اروپا به صورت گشایش مرزها و غلیظ شدن ملیت گرایی و تشدید جنبش‌های تجزیه‌طلبانه.(داودی فر،153:1378)

ظهور ناسیونالیسم‌ها از نوع افراطی و فاشیستی آن موجب شده که اغلب غربیان ، شکل جدید ملی گرایی به سبک یوگسلاوی را یک ویروس یا مرض بدانند که امکان دارد به گونه غیرقابل کنترل منتشر گردد. جنبش‌های فروملی طالب خود مختاری آشکارا می‌توانند به بی ثباتی فراملی دامن بزنند و تهدیدات امنیتی بین‌المللی به خصوص در اروپا ایجاد کنند و بسیاری از کارشناسان دلیل عمده شروع و هویت یابی و بحران‌های قومی در دور افتاده ترین مناطق به ویژه در شبه جزیره بالکان و اروپا را ناشی از ساختار اقتصادی ناموزون با رشد جهانی این مناطق می‌دانند که عامل تشدید افراطی و در نتیجه سوء بهره گیری عوام فریبانی زیرا «میلو سویچ» می‌دانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

سایت منبع

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه