عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

«کارل دویچ» معتقد می باشد که مبادلات بین‌المللی مانند تجارت و صنعت گردشگری سرانجام به توسعه یک «اجتماع – امنیت»[1] منتهی می گردد. این «اجتماعی – امنیت» یک سیستم سیاسی – اجتماعی همگرا می باشد. وی معتقد می باشد که دو نوع «اجتماع – امنیت» هست:

1-«جامعه مرکب» که از ترکیب دو واحد سیاسی مستقل تحت یک واحد سیاسی مستقل تشکیل شده می باشد و گروه‌ها در آن هیچ خودمختاری ندارند. این نوع همگرایی نیازمند ارزش‌های مشترک و تصورات و سنن مشترک می باشد. مانند آمریکا

2- «جامعه کثرت گرا» که در آن دولت‌ها در عین وحدت، جدا و مستقل هستند و گروه‌ها در آن خودمختاری خود را حفظ می‌کنند مانند اروپا. از خصوصیات این دو جامعه این می باشد که درونشان جنگ وجود ندارد.(عزیزیان،25:1372)

کارکرد گرایان نیز عقیده دارند همگرایی اقتصادی راه را برای یک همگرایی تدریجی سیاسی از طریق تمرکز در طریقه تصمیم گیری باز خواهد نمود که نتیجه آن بنای یک سیستم جدید خواهد بود. بر اساس این تئوری افزایش گرایشات فوق ملی گرایانه اروپا الگوی پیروزی اقتصاد بر سیاست می باشد. استراتژی کارکرد گرایان بر توسعه تدریجی سازمان‌های غیرسیاسی می باشد که بیشتر بر پایه بخش‌های اقتصادی تکنیکی، ملی، اجتماعی و فرهنگی باشد و هر کدام به عنوان قسمت‌های «کارکردی» مشخص شده‌اند. پس یکی از راه‌هایی که می‌تواند بحران ژئوپولیتیک شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی را از میان برد. وارد کردن آنها در محاسبات اقتصادی می باشد. این تجربه در دیگر کشورهای اروپایی مورد بهره گیری قرار گرفت و موفقیت آمیز بوده می باشد. اما راهکارهای اقتصادی یکی از الگوهای جلوگیری از تأثیرات ناشی از بحران‌های ایجاد شده بر امنیت اتحادیه اروپایی می باشد.

[1] – Security-Community

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

سایت منبع

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه