مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

در اروپای غربی حکومت‌های دموکراتیک به گونه‌ای سازنده استقرار یافته‌اند. اما در اروپای شرقی وضع به گونه‌ای دیگر می باشد. در اروپای شرقی دولت‌ها هنوز و کم و بیش به رویارویی با چالش‌های بالقوه ثابت کننده مشغولند. موفقیت دموکراتیزاسیون در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به گونه‌ای حیثیت ثابت را در اروپا ارتقا می‌دهد و کمک به این اقدام مانند وظایف اتحادیه اروپا و بعضا” با کمک نظامی یعنی ناتو می‌باشد. پس همکاری و توازن قدرتهای بزرگ اقتصادی همچون اتحادیه اروپا و آمریکا با یکدیگر موجب ثبات علیه منطقه اروپا می گردد. کشورهای اروپای غربی به سه دلیل امنیتی عمده بایستی مانع از بی ثباتی در شبه جزیره بالکان شوند:

  • این احتمال هست که تزلزل سیاسی و ناآرامی‌های گسترده در این منطقه ، منافع احتکاری و مالی اروپای غربی را تهدید کند و سیل مهاجران و آوارگان را به قلمرو آنان جاری سازد و در نهایت به اقتصاد و موفقیت اجتماعی آنان اثر منفی گذارد و اوج گیری بحران در شبه جزیره بالکان به رشد عیان ملی گرایی افراطی ، تنش قومی و منازعات بین گروهی در اروپا منجر گردد.
  • شکست قدرتهای بزرگ برای مقابله با معضلات ناامنی شبه جزیره بالکان موجبات بی اعتبار شدن نهادهای منطقه‌ای مانند «اتحادیه اروپایی» و «ناتو» را فراهم می‌آورد ، سیاستمداران اروپایی چگونه می‌توانند با قاطعیت از امیدشان برای تشکیل ایالات متحده اروپا و تکامل همگرایی منطقه سخن بگویند. در شرایطی که در گوشه‌ای از قاره اروپا جنگ‌ها و درگیری‌های خشونت بار گروه‌های جدایی طلب نظاره می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

سایت منبع

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه