مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اگر اروپائی‌ها غرب و اتحادیه اروپا نتوانند راه حل مناسبی برای حل و فصل سریع مشکل ناامنی و شبه جزیره بالکان بیابند. چه امیدی هست که بتوانند ثابت سیاسی و حل و فصل سیاسی بحران‌های امنیتی اعضای عقب مانده‌تر بلوک شرق از هم پاشیده شده را تضمین کنند.(لطفیان،45،46:1374)

اروپائیان نباید اجازه دهند در قاره‌ای که مدعی بسط و گسترش حقوق بشر می باشد در آن جنایت‌هایی رخ دهد که از آن با عنوان جنایت «علیه بشریت» نام برده گردد. اگر نتواند امنیت را در قاره خود حفظ و گسترش دهند چگونه می‌توانند در دیگر نقاط جهان مدعی حفظ امنیت باشند.

اروپائیان برای حفظ و تداوم امنیت و ثبات در تمام نقاط اروپا بایستی ابعاد مختلف یک فرهنگ عام جمعی را شکل دهند. مهندسین اروپای جدید بایستی به تشکیل یک «اروپای مشترک» دست زنند آنها در این راه با بازخوانی تاریخ کوشش در یافتن اسطوره‌ها و نهادهای مشترک با تأکید بر نسبت‌ها، شعائر مذهبی و اصول اروپایی باشند و این راه با ایجاد اهداف مشترک بر اساس سه اصل دموکراسی، حقوق بشر و توسعه اقتصادی مهیا می گردد که همه امکانات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قالب بسیج «شهروندان اروپا» با هماهنگی تمامی ساختارهای اروپا شکل می‌گیرد.

ناسیونالیسم مانعی بزرگ در راه این هدف می باشد که ممکن می باشد به بیگانه ستیزی پرخاشگرانه علیه مهاجران و دیگر اقوام تبدیل گردد و در این عوام فریبان اظهار و ناسیونالیست‌های افراطی بهترین بهره را خواهند برد. اروپائیان برای حفظ شأن و منزلت مقام انسانی دفاع از آزادی انسانها و برای جلوگیری از تعدیات خصمانه و جنایت علیه نوع بشر و تشکیل دادگاه‌های جنایات جنگی که در آن افرادی که با توسل به خشونت و طراحی در پی برهم زدن نظم و امنیت اروپا هستند محاکمه شوند. این اقدام می‌تواند پیشگیری مناسبی در جهت رفع ایدئولوژی افراطی ناسیونالیستی باشد. اگر اروپا و ناتو در محاکمه کسانی زیرا میسویچ موفق و سربلند بیرون آیند قطعا” تأثیر مناسبی بر مناسبت ملت‌ها خواهد گذاشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

سایت منبع

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه