مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظام‌های دو قطبی جنگ سرد و امنیت اروپا :

تفکیک نشدن حوزه‌های نفوذ و تکریم نگذاشتن به حدود یکدیگر در مورد امپراتوری‌ها ، جنگ خونین اول و دوم جهانی را بر نظام بین‌الملل تحمیل نمود اما پس از جنگ جهانی دوم اروپای غربی ترغیب گردید با ایجاد الگوی جدید ساختاری و امنیت اروپا را شکل می‌دهد و از تکرار حوادث جلوگیری کند. لذا در طریقه هم گرایی منطقه‌ای شکل و ترکیب ، امنیت دسته جمعی در الگوی پایه‌ای و شالوده ثبات اروپا برشمرده گردید.

باری بوزان معتقد می باشد مجموعه‌های امنیتی پدیده‌های تجربی هستند که دارای ریشه‌های تاریخی و ژئوپولیتیکی می‌باشند. از لحاظ نظری می‌توان آنها را از طریق سطوح دولتی یا سیستمی به دست آورد. اگر از پائین به بالا بنگریم مجموعه‌های امنیتی ناشی از عمل و عکس و العمل‌های دول منفرد می باشد. با در نظر داشتن نمود جدی‌تر تهدید در فاصله‌های نزدیک عمل و عکس و العمل‌های امنیتی همسایگان در اولویت قرار گیرد. مجموعه‌های امنیتی حاصل کنش دو عامل آنارشی و جغرافیاست. ساختار سیاسی آنارشی سبب رویارویی دولت‌ها با معضل امنیتی می گردد اما شبکه وابستگی متقابل امنیتی تا حد زیادی در اثر جایگاه جغرافیایی تعدیل می گردد.

رژیم امنیتی ناتو همراه با رژیم اقتصادی اتحادیه اروپا در یک تقابل دو سویه و همکاری فشرده «رژیم جامعه اروپا» را شکل داده‌اند و تاکنون یکی از موفق‌ترین اتحادیه‌ها می‌باشد و در آن همراه با بالا بردن و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی جامعه اروپا به کمک ناتو امنیت و دفاع مشروع کشورهای اروپای غربی کمک می کند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

سایت منبع

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه