مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

– جمع بندی و آزمون فرضیات :

همانگونه که پیشترذکرشد برای آزمون رویکرد مورد نظرپیش فرضهایی بشرح زیرتصورشد:

1- بنظر می رسد درآمدناشی از عوارض عمومی (امورساختمانها واراضی ) می تواند به عنوان یکی از منابع مالی پایدار برای شهرداری شاهرود مطرح باشد.

2-به نظر می رسد جذب سرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی ،علیرغم  تأثیر موثرآن درایجاد درآمد پایدار برای شهرداری شاهرود ، موفقیت چشمگیری درسالهای اخیر نداشته می باشد.

 

1-1-5-آزمون فرضیه اول :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصولا در یک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی، اعم از بنگاه های بخش عمومی، دولتی و خصوصی که بهره گیری کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره ای که از خدمات و فضای شهر می برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهر دارند که از آن به عنوان «عوارض» دانسته می گردد. در سال های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده می باشد که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید. در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، بایستی متکی به درآمدهای پایدار باشد که مانند مهم ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری می باشد. بر اساس گزارش ها درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود در سال 1381 نزدیک به 40 میلیارد ریال بوده می باشد که این رقم در سال 1382 به 77میلیارد ریال ، سال 1383معادل 82میلیارد ریال، و در سالهای 84 و 85 درآمدهای وصولی شهرداری به اندازه 62 و 64 میلیارد ریال بوده می باشد که دراین سالها (84و85) با در نظر داشتن رکودبازار مسکن جمع درآمدهای وصولی نسبت به سالهای 82 و  83 کاهش داشته می باشد که پس از برطرف شدن معضل مسکن وشروع بکار انبوه سازان این اندازه درسالهای بعدی رشد یافته بطوری که  در سال 86 به 119 و در سال 1387 به 131 میلیارد ریال رسیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه