مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه بخش خدمات درشهرشاهرود

با در نظر داشتن جاذبه های تاریخی ، فرهنگی شهرشاهرود ونیز عبور مسافران بارگاه امام هشتم ازاین شهر ونیاز به مکانهای اقامتی وتفریحی وجذب توریست می توان پیش بینی نمود با بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی می توان بامشارکت شهرداری نسبت به ارائه تسهیلات دربخش خدمات اهتمام بیشتری داشت .

هم اکنون مراکز فروش صنایع دستی و سوغات ومراکز تفریحی (پارک بلوار ، پارک شهدای محراب ، پارک کودک ، آبشار) توسط شهرداری ایجادشده که باهمکاری شورای شهر وفراهم ساختن بستر سرمایه گذاری خصوصی دربخش خدمات به رونق شهر درآینده می توان امیدواربود.

از مجموع 7هتل و مهمانسرای موجود در استان ، شاهرود دارای یک هتل سه ستاره و یک هتل دو ستاره با 37 اتاق و 75 تخت می باشد. همچنین دارای 6 مسافرخانه با 95 اتاق و 252 تخت می باشد.که مهمترین آنها عبارتنداز: هتل پارامیدا شاهرود ، مهمانسرای شاهرود ، مهمانسرای بسطام ، مهمانپذیر نادر ، مهمانپذیر آزادی که جدیدترین آنها هتل پارامیدا با سرمایه گذاری بخش خصوصی واستفاده از تسهیلات بانکی درسالهای 1385 و1386 احداث شده می باشد . باتوجه به مطالعه تغییرات درآمد ناشی از عوارض نوسازی ساختمانها درطی دوره مورد مطالعه (نمودار شماره 5-4)، می توان گفت طریقه روبه رشد این قلم درآمدی بعنوان درآمد نزدیک به پایدار، ارتباط تنگاتنگی با سرمایه گذاری بخش خصوصی درخدمات داشته بطوری که باروند افزایش سرمایه گذاربخش خصوصی درسالهای 1385 و1386 (جدول شماره9-4 ) درحد 5برابر سال قبل  ، افزایش  3برابر عوارض نوسازی دردرآمدهای شهرداری شاهرود (جدول 5-4)درهمین دوسال نسبت به سنوات قبل نظاره می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • سایت منبع

  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه