عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم‌های بین‌المللی :

سیستم عبارت می باشد از یک چهارچوب نظری برای مدرن ساختن داده‌های مربوط به پدیده‌های سیاسی و مجموعه‌ای از روابطی که بر پایه یک مجموعه مفروضی از متغیرهای سیاسی استوار می باشد که بر مبنای آن مجموعه‌ای از روابطی میان متغیرهای سیاسی در یک نظام بین‌الملل که بنا به ادعای موجود بوده می باشد و در آن هر مجموعه‌ای از متغیرها در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارد. لذا در نظریه سیستم‌ها یک دسته احکام در مورد روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته که تغییر در یک یا چند تای آنها ملازم با مقدم بر تغییر در سایر متغیرها یا ترکیبی از آنهاست.

هر سیستم مرزهایی دارد که آن را از محیط عملیات‌یش متمایز می‌سازد و به یک تعبیر شبکه‌ای ارتباطی می باشد که اجازه جریان یافتن اطلاعات را می‌دهد و به گونه خودکار به سازگاری دست می‌یابد. هر سیستم درون داد و برون دادهایی دارد. برون داد یک سیستم ممکن می باشد بار دیگر به عنوان درون داد یا به اصطلاح ، بازخورد به سیستم وارد گردد. وابستگی متقابل و عمل و عکس و العمل‌های متقابل مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگ با سیستم دارند. در حقیقت سیستم‌ها الگوهای فرضی از کنش متقابلند. همراه با بالا رفتن سطح وابستگی متقابل و افزایش اندازه کنش متقابل بر اندازه پیچیدگی سیستم نیز افزوده خواهد گردید.

یکی از پارامترهای اساسی و ساختار یک سیستم ثبات آن می باشد که در آن روابط فشرده‌ای بین توزیع قدرت و وقوع جنگ هست و مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان قرار گرفته می باشد. در هر سیستمی الگوی مشخصی هست که دیگر اجزای آن و خرده سیستم‌های موجود از آن تبعیت می‌کنند.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه