عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی‌های خرده سیستم عبارت می باشد از :

  • مجاورت با دیگران
  • الگوی منظم روابط یا تعاملات ، ارتباط متقابل درونی که بر اساس آن تغییر در یک بخش از خرده سیستم بر دیگر بخش‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
  • میزانی (نامشخص) از پیوندهای زبانی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی یا قومی
  • – اندازه نسبتاً بالایی از هم گرایی

5- نوعی تعادل منطقه‌ای و سطح مشترکی از توسعه

پس با اوصافی که مطرح گردید می‌توان اتحادیه اروپا را یک خرده سیستم مطرح نمود که در درون آن خرده سیستم‌های کوچک‌تر دیگر پیدا نمود می گردد و در درون داده‌ها و برون داده‌ها نیز بر آن اثر می‌کنند.(دوئوتی،فصل 4)

 

رژیم‌های بین‌المللی :

رژیم‌های بین‌المللی الگوی یک سیستم بین‌المللی هستند که در واقع بحث نهادگرایی لیبرال و نئولیبرال می‌باشد. ریشه این تحلیل‌ها درهم گرایی، وابستگی متقابل و کارکرد گرایی می باشد. رژیم‌ها به سه دسته تقسیم می شوند: خودجوش، تحمیلی و مذاکره‌ای.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از رژیم‌های خودجوش آن دسته از رژیم‌هایی می باشد که فرآیند شکل گیری آنها محصول فعالیت‌های اجتماعی بشر یا نوعی مهندسی اجتماعی بوده توافق آگاهانه یا دخالت مستقیم دولت‌ها یا افراد در ایجاد آن دخالت نداشته. رژیم‌های تحمیلی توسط قدرت یا قدرتهای قومی و مسلط ایجاد و بر دیگر بازیگران تحمیل می شوند که فرآیند تحمیل می‌تواند هم عیان باشد و هم چندان عیان نباشد. رژیم‌های مذاکره‌ای محصول کوشش‌های ارادی و شرکت مشارکت کنندگان در آنها می‌باشد. به گونه نمونه اتحادیه اروپایی از نوع تحمیلی و پنهان می‌باشد. زیرا این سازمان پس از جنگ جهانی دوم و در راستای مقتضیات زمانی و بلوک بندی‌های حاکم بر نظام دو قطبی بر اساس همگرایی دو ایدئولوژی متفاوت یکی در شرق با سلطه بلوک شرق و یکی در غرب سیاسی و اقتصادی

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی:

آیا جایگاه ژئوپولیتیکی منطقه بالکان بر امنیت اتحادیه اروپایی تأثیرگذار بوده می باشد؟  

15– سؤالات فرعی :

چگونه قدرتهای بزرگ در طول تاریخ در طریقه مناقشات قومی دهه 90 بالکان تأثیر داشته‌اند؟

علت های تاریخی و جغرافیایی شکل گیری بحران‌های منطقه‌ای در بالکان چگونه بوده می باشد؟

بحران بالکان چگونه شکل گرفت؟

آیا بحران‌های موجود در شبه جزیره بالکان ، اتحادیه اروپا را با معضلات امنیتی مواجه ساخته می باشد؟

آیا اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود بایستی به بحران‌های شبه جزیره بالکان توجه داشته باشد یا خیر؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه