پایان نامه های ارشد

اهمیت رو به افزایش بازیگران غیردولتی مانند انجیوها و صربهای سیاسی-دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

 مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی قسمتی از متن پایان نامه : یوگسلاوی در عصر مارشال تیتو پس از حمله آلمان به شوروی تعادل بین دو جریان مختلف مقاومت Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

صربهای سیاسی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی قسمتی از متن پایان نامه : ظهور کشور سلطنتی یوگسلاوی در سال 1914 ولیعهد اتریش توسط یک دانشجوی Read more…

By 92, ago